شب نوشت های ایمان رئیسی

کتاب و مقالات منتشر شده

کتاب:

1390 پشم و لگد از همه نوع، مجموعه آثار ایمان رئیسی، 1387-1378 ، انتشارات کتابکده کسرا، مشهد.

1390 اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، نوشته ی رافائل مونئو، ترجمه ی ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی، نشر کتابکده کسرا، مشهد.

1385 رم کولهاس/SMLXL ، نوشته ی رم کولهاس، گزیده ترجمه ی ایمان رئیسی، نشر خاک، اصفهان، (چاپ دوم 1387)

 

مقالات منتشر شده:

 

1391 "چرا معماران پی اچ دی می گیرند؟"، فصلنامه همشهری معماری، شماره 21، زمستان

1391 "درباره‌ی نقد معماری"، ماهنامه همشهری معماری، شماره 16، خرداد

1391 "جایزه پریتزکر؛ 1979 تا 2012"، ماهنامه همشهری معماری، شماره 15، اردبیهشت

1391 گفتگوها در مورد مباحث ایده، دیاگرام، پروسه و محصول در فصلنامه شارستان با عنوان "طراحی پژوهی"، شماره های 34-35 و 36-37

1391 " نسبت فضا و مکان در اثر معماری، نوشته حسام عشقی صنعتی، ویراسته ی ایمان رئیسی، روزنامه شرق شماره 1501، فروردین.

1391 "در ستایش حوزه عمومی" در روزنامه آرمان شماره 2016، مهرماه

1390 "تالار شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی"، با همکاری علیرضا خوارزمی نژاد، ارائه پوستر در بیست و چهارمین کنگره اتحادیه بین المللی معماران UIA؛ توکیو؛ ژاپن؛ مهرماه.

1389 "تهران، کلانشهر و مسئله ی شهروندی"، با همکاری کامران بهمنی و علیرضا فرسایی، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 98-99، بهار و تابستان.

1389 " اصول طراحی معماری فضاهای عمومی براساس رویکرد پایداری اجتماعی مطالعه موردی: شهر اردبیل"؛ با همکاری علیرضا خوارزمی نژاد و مریم حافظی فر، ژورنال بین المللی اصول و روشهای طراحی، دوره 4، شماره 5، ایلی نوی، آمریکا.

1388 "صفحه و سازه در پوسته های دو پروژه نادر تهرانی"؛ با همکاری کامران بهمنی، فصلنامه شارستان، شماره 25-26

١٣٨٨ " نقدی بر مباحث داوری هشتمین جایزه بزرگ معمار"، دو ماهنامه معمار، شماره ٥٤ ، فروردین و اردیبهشت.

1387" رویکرد چیدمان فضا در تحلیل و طراحی فضا های شهری، مطالعه موردی: پایین محله قزوین"- با همکاری مصطفی عباس زادگان و ابولفضل حبیبی- فصلنامه آبادی- شماره 58

1386 " نگاهی به 24 جلسه معرفی و نقد معماری امروز ایران "- فصلنامه  نامه معماران ایران- شماره 1و2 - تابستان

1386 " جایگاه طبیعت در اندیشه ی لکوربوزیه و ونتوری"- فصلنامه آسمانه، نشریه دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین- پاییز - شماره 2

1386 " نوشتاری بر پایداری اجتماعی در مسکن"- با همکاری مصطفی عباس زادگان و ابولفضل حبیبی- فصلنامه آبادی- شماره 55

1386 " ریخت شناسی حیات مرکزی در خانه های بوشهر "- فصلنامه شارستان – شماره 14-13  

1385 " منطقه گرایی انتقادی، معماری مدرن و هویت فرهنگی"- کنت فرامپتون- ترجمه ایمان رئیسی

فصلنامه معماری و فرهنگ- شماره 26

1385 " تحلیل واژه شناختی Critic ، نقد و گروه واژگان مرتبط" با همکاری عبدالهادی دانشپور- فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر- شماره 6

1385 « گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران- با تاکید بر آثار مهدی علیزاده، فرهاد احمدی و رضا علی آبادی» با همکاری فیروزه امامی- فصلنامه آبادی- شماره ۵۲

1385 « خرید، پروژه ی هاروارد در شهر» نوشته ی تای ووک چو و همکاران- ترجمه ایمان رئیسی - فصلنامه معماری و ساختمان- شماره ۱۰

1384" سیمای معماری امروز تهران" ، بیست و دومین کنگره اتحادیه بین المللی معماران-استانبول-ترکیه

1383 " نقد معماری در دوره ی پست مدرن"- فصلنامه رایانه، معماری و ساختمان- شماره 4

1383 "هرمی با قاعده دیروز"-نقد معماری ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی-روزنامه شرق-شماره374

1383 " پلان تیپ" ،رم کولهاس، ترجمه با همکاری روشنک دارابی- فصلنامه معماری و شهرسازی- شماره 77- 76 

1383 "فراتر از سطح" – رویکردی نقادانه به معماری هرتزوگ و دمورن- فصلنامه آبادی-شماره 42

1383 "رویکرد شکلی در تحلیل معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل"- فصلنامه شارستان–شماره 4-3

1383 " رویکردی به معماری گروهMVRDV " - ماهنامه ساخت و ساز- شماره 32

1382 " مسابقه معماری یا جایزه معماری"- نقد مسابقه بزرگ معمار 1382- ماهنامه ساخت و ساز- شماره 31

1382 " کتابخانه بی نشان ملی"-نقد معماری کتابخانه ملی ایران- ماهنامه ساخت و ساز- شماره 31

1382 " هرمی با قاعده دیروز"-نقد معماری مجلس شورای اسلامی- ماهنامه ساخت و ساز- شماره 30

1382 " فضای خالی در مجسمه های پرویز تناولی" – روزنامه همشهری – شماره 3100

1382 " ساختمان اداری واحد 05 ، مشاور فردا نو"- معرفی و نقد- فصلنامه معمار- شماره 21

1382 " پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیس"- فصلنامه معمار- شماره 20

1382 " شیگرو بان" – معرفی و نقد معماری شیگرو بان - فصلنامه معمار- شماره 20

1381 " میدان تهی " – رویکردی جدید به مفهوم فضا در معماری- فصلنامه آبادی-شماره 36

1380 " ماشین معماری" – فصلنامه فضا و فضا –ویژه نامه سومین کنگره دانشجویی تبریز-شماره 2

لینک صفحه