شب نوشت های ایمان رئیسی

سخنرانی ها

1391 "واسازی معماری ایرج کلانتری"، خانه هنرمندان ایران، اردیبهشت ماه

1391 مراسم بازگشایی نمایشگاه کتاب "پشم و لگد؛ از همه نوع" و جلسه نقد و بررسی کتاب با حضور دکتر شهاب کاتوزیان، مرکز معماری ایران، تیر ماه

1391 "تناقض کولهاس"، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، آذر ماه

1390 "توسعه موزه تاریخ یهود برلین"، دانشکده هنر و معماری آزاد تهران مرکز، آذر ماه.

 1390 "پارادوکس رم کولهاس"، خانه هنرمندان ایران، تالار بتهوون، تیر ماه.

1390 "واسازی ویلا دال آوا"، دانشکده هنر و معماری تهران مرکز، خرداد ماه.

١٣٨٩ "مقدمه ای بر شیوه های طراحی معماری امروز"- سمینار آموزش معماری- موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان- ٢ اردیبهشت ماه- اهواز

١٣٨٧ " معماری افقی- معماری چند آوا"- هم اندیشی چند صدایی در هنر ایران- فرهنگستان هنر- تهران

1387 "مقدمه ای در شناخت معماری"- همایش روز معمار- سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی- بجنورد 

1384 "بررسی اندیشه های رم کولهاس در معماری معاصر از 2005-1995"-دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1383 " معرفی و نقد معماری سید هادی میرمیران "- سومین همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران- خانه هنرمندان ایران- تهران

1383 " معرفی و نقد معماری امروز ایران "- پنج تجربه- سومین همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران- خانه هنرمندان ایران- تهران

1382 " معرفی و نقد موزه گوگنهایم بیلبائو "- همایش فصلی جامعه مهندسان معمار ایران- زمستان - خانه هنرمندان ایران- تهران

1382 " فراتر از سطح" - رویکردی نقادانه به معماری هرتزوگ و دمورن- دومین همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران- - خانه هنرمندان ایران- تهران

1382 " فراتر از سطح" - رویکردی نقادانه به معماری هرتزوگ و دمورن-جشنواره میراث ماندگار- رشت

1381 " معماری شیگرو بان"- اولین همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران- خانه هنرمندان ایران- تهران

1378 " شادی در هنر ایران باستان و تداوم آن در هنر بختیاری " همایش آیاپیر- ایذه- خوزستان

لینک صفحه