شب نوشت های ایمان رئیسی

تحلیل الگوهای رفتاری مردم در محله ی پایین محله ی قزوین با استفاده از رویکرد نحو

 

خلاصه مقاله جهت ارائه در نخستین کنگره ی بین المللی طراحی شهری/ اصفهان 1385

 

عنوان:

 

" تحلیل الگوهای رفتاری مردم در محله ی پایین محله ی قزوین با استفاده از رویکرد نحو فضا "

 

پژوهشگران:

ایمان رئیسی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

ابولفضل حبیبی / دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

طرح تحقیق:

شهر قزوین، ترکیبی از اشکال مختلف بافت با الگو‌ها، قدمت و کارایی متفاوت است که می‌توان آن را از جهت قدمت و کارایی به دو دسته‌ تقسیم کرد: بافت جدید(طراحی شده/ خودرو و حاشیه‌ای)، بافت تاریخی(با ساختار حفظ شده/ مورد تخریب و تغییر قرار گرفته).

با توجه به وجود مشکلات حاد اجتماعی در تعدادی از محلات بافت تاریخی شهر قزوین، در این پژوهش در جستجوی تحلیل الگوهای رفتاری مردم در محله ی پایین محله هستیم تا از این طریق بتوانیم راه حل هایی برای سازماندهی کالبدی این گونه بافت ها پیدا کنیم.

 

سئوال تحقیق:

کالبد محله چه تاثیری در رفتار مردم دارد؟

 

فرضیه:

محله ی پایین محله هیچیک از شرایط محیط های پاسخده – خوانایی، انعطاف پذیری، گوناگونی، نفوذپذیری، غنای حسی، تناسبات بصری و رنگ تعلق- را ندارد.

سطح زندگی اجتماعی در این محله بسیار پایین است.

 

 

 

هدف تحقیق:

هدف این تحقیق تحلیل  رابطه ی رفتار مردم با ویژگی های کالبدی محله ی پایین محله است و چون این محله دارای مشکلات اجتماعی زیادی است، می توان نتایج تحقیق را به سایر بافت های مسئله دار در قزوین یا ایران تعمیم داد.

 

روش تحقیق:

این پژوهش یک تحقیق کیفی است و دارای رویکردی استنتاجی می باشد. ابتدا اطلاعات لازم را از طریق مشاهده و مصاحبه های عمیق، با هدف شناخت مسائل اصلی انجام خواهد شد، سپس با پی ریزی شیوه ی دقیق کدگذاری و ترکیب نتایج و در نهایت تدوین آن در قالب مقاله ای منسجم به پایان خواهد رسید.

این تحقیق با استفاده از رویکرد نحو فضا Space Syntax، ابتدا با الگو های زیستی مانند روابط اجتماعی موجود بین افراد( جنوتایپ) را یافته، سپس به کشف ارتباط آنها با الگو های کالبدی ( فنوتایپ) خواهد پرداخت. این کار با استفاده از دیاگرام ها و نمودارهای توجیهی و نرم افزار های مرتبط با آن انجام خواهد شد.

 

   + ایمان رئیسی ; ٢:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٧
comment نظرات ()