شب نوشت های ایمان رئیسی

مقاله در حال انتشار

 اين مقاله در شماره ی آينده ی فصلنامه شارستان به چاپ خواهد رسيد.

 

ریخت شناسی حياط مركزي در خانه‌هاي بوشهر

نوشته ی ايمان رئيسي

 

خلاصه

در اين پژوهش ریخت شناسی حياط مركزي در خانه‌هاي بوشهر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ابتدا به شرح مختصر اهداف و روش تحقيق پرداخته می شود و با تعريف مورفولوژي به اقليم بوشهر و گونه شناسي معماري مسكوني در آنجا اشاره خواهد شد، سپس جنبه‌هاي مختلف ریخت شناسی  حياط مركزي در خانه‌هاي منتخب بررسي شده و الگوي مناسب براي مسكن اقليمي در بوشهر معرفی می شود و در پايان مهمترين ويژگي‌هاي حياط مركزي در قالب نتيجه‌گيري ارائه خواهد شد.

 

   + ایمان رئیسی ; ۳:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٤/٤
comment نظرات ()