شب نوشت های ایمان رئیسی

خانه های غير شخصی

مقاله ی خانه های غیر شخصی آماده ی انتشار است. از نشريات محترم معماری که علاقمند به انتشار آن هستند تقاضا می شود، آمادگی خود را اعلام نمايند.

تعداد کلمات: ۴۲۹۰ تصاوير: ۲۸ تصوير رنگی

 Villa Savoye-Lecorbusier

خانه های غیر شخصی

 

ایمان رئیسی 

خلاصه:

مسئله‌ي خانه، مسئله‌ي اين عصر است. تعادل جامعه‌ي امروز به آن وابسته است. نخستين وظيفه‌ي معماري در اين دوره ي بازسازي، بازنگري ارزش ها و بازنگري عناصر سازنده‌ي خانه است.(لوکوربوزیه)

موضوع بحث اين مقاله، بررسي خانه‌هاي شاخص پانزده سال گذشته با رويكرد مفهومي است. در اين مقاله، مهمترين مفاهيم ارائه شده در معماري خانه، به سه دسته ی كلي تقسيم بندي شده‌اندكه عبارتند از:

گروه يك: خانه‌هايي كه با تاكيد بر مفهوم «خانه- ماشين زندگي» و انديشه‌هاي لوكوربوزيه شكل گرفته‌اند كه بحث فضا- زمان و حركت در فضا جزو مهمترين مسائل مورد نظر در آن خانه ‌ها بوده است. مانند: ویلا ساووا، ویلا دال آو ، ویلا بردو، خانه ویلبرینک و خانه موبیوس.

گروه دو: خانه هایی که با تاکید بر مفهوم دوسیستمی و بینابینی طراحی شده اند و ریشه در اندیشه های مارسل دوشان و جان هیدک دارند. مانند: خانة ديوار، خانه گري، خانه تدريجي، خانه با ديوار پارچه اي، خانه S و خانه Y.

گروه سه: خانه‌هايي كه با تاكيد بر مفهوم تار شدن( Bluring ) طراحي شده‌اند و ريشه در انديشه‌هاي پيترآيزنمن دارند. مانند: خانه شماره2، خانه شماره 6، خانه شيشه اي ديگر و خانه مجازي.

( تصویر ویلا ساووا توسط نگارنده تهیه شده است.)

   + ایمان رئیسی ; ٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/٦
comment نظرات ()