شب نوشت های ایمان رئیسی

پژوهش انجام شده

 

تحليل واژه شناختي نقد و گروه واژگان مرتبط

سید عبد الهادی دانشپور (۱)

ایمان رئیسی(۲)

 يكي از مهمترين دستاوردهاي مدرنيته گسترش روحيه‌ي پرسشگري و نقادي در جامعه است. بگونه‌اي كه امروزه ميزان توسعه‌ي هر فرهنگ، با ميزان نقدپذيري آن فرهنگ سنجيده مي‌شود. با اين فرض، نقد يكي از مهمترين ابزارهاي توسعه در جامعه است و از آنجا كه جايگاه نقد در جامعه‌ي هنري امروز ايران، كاملاً روشن و مشخص نيست، و به همراه نقد، واژگان متفاوتي مانند بررسي، تحليل، تفسير، ارزيابي، سنجش، داوري، تاويل و بكار مي‌رود، هدف اين تحقيق، تحليل واژه شناختي نقد و گروه واژگان مرتبط با نقد مي‌باشد....

 

( این تحقیق در راستای رساله ی دکترای معماری ایمان ئیسی با عنوان " نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران" با راهنمایی دکتر سید عبدالهادی دانشپور  در حال انجام  است و احتمالا در فصلنامه ی پژوهشی باغ نظر چاپ خواهد شد.)

۱-عضو هات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران 

۲-عضو هات علمی دانشکده معماری و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 

 

   + ایمان رئیسی ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٦
comment نظرات ()