شب نوشت های ایمان رئیسی

پژوهش انجام شده

" گرايش به تکنولوژی در معماری معاصر ايران"

با تاکيد بر آثار مهدی عليزاده، فرهاد احمدی و رضا علی آبادی

ایمان رئیسی

 فيروزه امامی

  چکيده:

این مقاله از سه بخش شناخت، تحليل و نتیجه گیری تشکیل شده است.

ابتدا اشاره ای کوتاه  به جایگاه رویکرد تکنولوژیک در معماری جهان و ایران خواهد شد، سپس در مرحله ی شناخت، سه اثر اجرا شده از معماران مورد نظر- مهدی عليزاده، فرهاد احمدی و رضا علي آبادی- انتخاب شده و از طريق مطالعه ی منابع موجود و مصاحبه با آنها و تصوير برداری از آثار، معرفی می شوند. در بخش تحلیل، آثار معماران منتخب با رويکرد تکنولوژی پيشرفته از جمله توجه به سازه، تأسيسات، مواد و مصالح مصرفی و ساير مسا ئل تکنولوژيک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش نتيجه گيری ضمن مقايسه ی جايگاه تکنولوژی در آثار معماری شان، به مهمترين ويژگی های تکنولوژيک آثار منتخب اشاره خواهد شد.

- این مقاله برای فصلنامه آبادی ویژه ی معماری معاصر ایران تهیه شده است.

 

 

   + ایمان رئیسی ; ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/٢۱
comment نظرات ()