شب نوشت های ایمان رئیسی

برنامه هفتگی درس تحليل فضا های شهری

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين 

 

نام درس : تحلیل فضاهای شهری

دانشكده معماري و عمران 

                                                                                                

تعداد واحد : 3

گروه آموزشي معماري  

                                                                                          

نيمسال : اول 86-1385

دوره : كارشناسي معماري 

                                                                                                  

مدرس : دکتر ايمان رئيسي

 

 

اهداف درس:

آشنایی دانشجویان معماری با فضاهای شهری و چگونگی تحلیل فضاهای شهری

آشنایی با مهمترین منابع در زمینه ی تحلیل و طراحی فضاهای شهری

 

برنامه هفتگي :

 

جلسه اول: ...

جلسه دوم: طرح مسئله و اهميت موضوع/ تمرين طوفان ذهني/ تعریف و تحدید طراحی شهری و طراحی در مقیاس کلان و معرفی تخصص های وابسته/ ارائه برنامه كلاس و منابع مطالعاتی

جلسه سوم: معرفی و تحلیل عناصر تشکیل دهنده ی سیمای شهری/ معرفی و تحلیل عناصر معماری بعنوان دانه های سازنده ی فضاهای شهری و نقش آنها در سیما، بافت و معماری شهر

جلسه چهارم: بررسی ارزش های شکل در تاریخ شهر/ معرفی و تحلیل انواع سازماندهی فضایی در مقیاس مجموعه های شهری از مصر باستان تا امروز

جلسه پنجم: تحلیل انواع طرح های شهری/ طرح جامع/ طرح تفضیلی/طرح هادی و .../ کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس شهر)  

جلسه ششم: تعریف و تحلیل رابطه ی انسان و محیط اعم از محیط طبیعی ، محیط مصنوع و محیط اجتماعی و فرهنگی و تعیین نقش عوامل مذکور در ساخت و سازمان فضایی معماری در مقیاس خرد و کلان/

جلسه هفتم: شهرسازی ایرانی/ مطالعه ی موردی اصفهان/ کارگاه تحلیل فضاهای شهری(در مقیاس منطقه)    

جلسه هشتم: معرفی اصول هفت گانه ی محیط های پاسخده پیرامون تحلیل و طراحی فضاهای شهری

 جلسه نهم: معرفی نمونه هایی از شهرسازی اروپا و امریکا

جلسه دهم: معرفی پروژه های نمونه ی تحلیل فضاهای شهری دانشجویان

جلسه يازدهم: کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس محله)      

 جلسه دوازدهم: معرفی و تحلیل کیفیت های بصری و ادراکی در فضاهای شهری مانند:  وحدت، تنوع، مقیاس انسانی، توالی فضایی، سلسله مراتب، جهت یابی، احساس مکان، هویت و ... با معرفی نمونه هایی از این کیفیت ها/

جلسه سیزدهم: معرفی و تحلیل فضاهای شهری مانند خیابان ها، معابر، فضاهای متوالی در مجتمع های شهری/ معرفی انواع شبکه های ارتباطی از دیدگاه مهندسی ترافیک

 جلسه چهاردهم: کارگاه تحلیل فضاهای شهری (در مقیاس محله)      

 جلسه پانزدهم: آشنایی با تئوری ها و روشهای جدید تحلیل فضاهای شهری مانند: روش بیل هیلیر (Space Syntax) و بحث شهر نوعی(The Generic City) در نظر رم کولهاس و ...

جلسه شانزدهم: جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده

فهرست تعدادی از منابع:

-         لینچ،کوین- تئوری شکل خوب شهر، سید حسین بحرینی، دانشگاه تهران،1376

-         لینچ،کوین- سیمای شهر، منوچهر مزینی ، دانشگاه تهران،1372

-         بیکن، ادموند-طراحی شهرها، فرزانه طاهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،1376

-         بنتلی، ای ین و همکاران- محیط های پاسخده، مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت ایران،1382

-         بحرینی، سید حسین - تحلیل فضاهای شهری ، دانشگاه تهران،1375

-         بحرینی، سید حسین - فرایند طراحی شهری ، دانشگاه تهران،1377

-         کالن،گوردون - گزیده منظر شهری ، منوچهر طبیبیان،دانشگاه تهران،1377

-         توسلی، محمود - قواعد و معیارهای طراحی فضاهای شهری ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  و معماری.

-         توسلی، محمود - اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران ، دو جلد، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  و معماری،1376

-         توسلی، محمود – طراحی شهری در بخش مرکزی تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  و معماری،1376

-         استیرلن، هانری - اصفهان تصویر بهشت ، جمشید ارجمند، فرزان روز،1377

-         گروتر، یورک- زیباشناسی در معماری، جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، دانشگاه شهید بهشتی،1375

-         اردلان ، نادر و لاله بختیار- حس وحدت ،جمشید ارجمند، خاک،1380

-         هردگ،کلاوس- ساختار و شکل در معماری اسلامی ایران و ترکستان ،محمد تقی زاده مطلق، بوم،1376

-         توسلی، محمود و همکاران - طراحی شهدی در بافت قدیم یزد ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،1370

-         مدنی پور، علی - طراحی فضای شهری، فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری 1379

-        کرایر، راب - فضای شهری ، خسرو هاشمی نژاد، خاک ، 1383

-        چرمایف, سرج و الکساندر, کریستوفر-  عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی- منوچهر مزینی- دانشگاه تهران-1376

-        الکساندر, کریستوفر-  تئوری جدید طراحی شهری- مشاور طرح و آمایش و شارمند-1373

-        مزینی, منوچهر- مطالعه ی کالبد شهر تهران از نظر بصری و زیبایی شناسی- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران-1377

-        بنه ولو , لئوناردو – تاریخ شهر – پروانه موحد- مرکز نشر دانشگاهی تهران

-        موریس, جیمز – تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی– راضیه رضا زاده- دانشگاه علم و صنعت ایران

-        کولهاس, رم - کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ ، ایمان رئیسی، خاک،1385

-        عباس‌زادگان، مصطفي، روش چيدمان فضا در طراحي شهري؛ با نگاهي به شهر يزد، فصلنامه مديريت شهري، شماره 9، بهار 1381.

-        كوره‌چيان، محمد، شناخت گرامر فضا و طراحي شهري، نگاهي به نظريه space syntax و بررسي نقش آن در فرايند طراحي شهري، انديشه ايرانشهر، شماره 2، زمستان 1383.

   + ایمان رئیسی ; ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/۱٦
comment نظرات ()