شب نوشت های ایمان رئیسی

باز هم کولهاس

 

امروز نامه ای از دفتر رم کولهاس در یافت کردم که باعث شادی خاطر شد. پس از انتشار کتاب کولهاس به فارسی دودل بودم که کتاب را برایش بفرستم یا نه؟ دوستی می گفت که ممکن است ناراحت شود چون قانون کپی رایت را رعایت نکرده ای. دوست دیگری می گفت مترجمی کتابی از تادائو آندو ترجمه کرده بود  و هنگامی که در حضور آندو کتاب را به او تحویل دادُ او از پذیرش آن امتناع کرد!

ضمنا در جریان انتشار کتاب نامه ای فرستادم که اگر بشود اجازه ی کولهاس گرفته شود .ضمنا یک مقدمه ی جدید توسط کولهاس نوشته شود برای چاپ فارسی. که پس از مشورت با ناشر به نتیجه نرسیدیم  و از آنجا که قرار بود تا نمایشگاه بین المللیُ، کتاب چاپ شود بنابراین  علی رغم میل باطنی، کتاب بدون  کپی رایت چاپ شد.

خلاصه شک داشتم اما بالاخره پس از ۵ ماه که از انتشار کتاب گذشته بود، یک نسخه را با یک متن جسورانه - تا حدودی به زبان خود کولهاس- برایش فرستادم.

خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته البته با همه ی کاستی هایش.

 

10 Oct. 2006

To Rem Koolhaas  

 

 

A simple Event

 

Some parts of S,M,L,XL was translated to Persian.

 

 

 

Copyright

 

The Copyright law is not held in Iran. Would not be angry.  

 

Architecture

 

"Architecture is a hazardous mixture of omnipotence and impotence."

 

This is a part of impotency.  

 

Iran

 

Now, Iran is the center of the world, as it were.  

 

Suppose it as an invitation

 

Before starting the World War III, accept visiting Iran.  

 

As a wish

 

Seeing you in Tehran or Roterdam .  

 

Iman Raeisi  

 

 

 

31 Oct. 2006  

 

Dear Iman Raeisi,  

 

we have received your Persian translation of S,M,L,XL and I must say you stunned us with your work. The book looks decent and the black and white printing makes it serious and sober, compliments. Less we thought to be the quality of some of the drawings and the signature that you put onto almost any page of the book. We are very curious about the quality of the texts and will certainly have them read as soon as possible 

 

For the first time we have witnessed on this scale what fine determination and a scanner can do, congratulations on this.  

 

You mentioned in your letter that we should not get angry, because Iran is not part of the international copyright agreements. Prof. Koolhaas is certainly not angry. Would you agree though that the intellectual copyright on theory and philosophy is a different moral issue than lets say progress copyrighted, exclusively used and defended by corporations?  

 

Anyway, I would like to ask you to be so kind to send Professor Koolhaas 10 copies of the book. Also we would like to learn the conditions how to obtain more copies for an author's rate price.  

 

Let me know what you think,  

 

Best regards,  

 

Jan Knikker

 

 

   + ایمان رئیسی ; ٢:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۸/۱۱
comment نظرات ()