شب نوشت های ایمان رئیسی

فهرست تفکیکی برخی از منابع درس آشنایی با معماری معاصر

 

جلسه دوم:

 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ترجمه منوچهر مزینی- انتشارات امیر کبیر- ص 151 تا 249 و ص 310 تا 318

 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ترجمه حسن نیراحمدی- انتشارات مهندسان مشاور نیرستان- فصل اول

 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی- ص 17 تا 36

 • بانی مسعود، امیر- تاریخ معماری غرب- نشر خاک- ص 254 تا 269

جلسه سوم:

 • مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58

 • پوزنر، نیکولاس-پیشگامان طراحی مدرن-ترجمه فرخ اصالت-انتشارات دانشگاه تهران- ص 10 تا 36 و ص 95 تا 165

 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 362 تا 372

 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- ص 36 تا 48

جلسه چهارم:

 • مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58 

 • بنه ولو، لئوناردو - تاریخ معماری مدرن-  ص 37 تا 58
 • کاندینسکی، واسیلی- نقطه، خط، سطح- ترجمه علی پورصالح- انتشارات بهار

 • ایتن، یوهانس- رنگ و خط- ترجمه عریعلی شروه-  نشر بهار

 • مصطفوی، محسن- مدرسه معماریAA – فصلنامه معمار شماره 25- ص 25

 • حجت، عیسی- حرفی از جنس زمان، نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران- فصلنامه هنرهای زیبا- شماره 12- زمستان 1381- ص50

 • زایس، راینهارد- کیفیت برای عموم، زیبایی برای همه (سالگرد تأسیس باهاوس)-ترجمه پریسا رضایی- فصلنامه معمار شماره 8- ص 34

 • سایت مدرسه معماری AA  www.aaschool.ac.uk

 • سایت مدرسه کوپریونیون www.cooper.edu

 • سایت مدرسه معماری هاروارد www.gsd.harvard.edu

جلسه پنجم:

 • لکوربوزیه- بسوی یک معماری جدید- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی  عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 202

 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 69 تا 93

 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری-ص 329 تا 355 و ص 423 تا 462 و ص 485 تا 525

 • کالینز، پیتر- دگرگونی آرمانها در معماری مدرن- ترجمه حسین حسن پور- انتشارات قطره

 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ص 157 تا 163 و ص 308 تا 314
 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 94 تا 99

 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 485 تا 525 و ص 547 تا 553

 • لکوربوزیه- منشور آتن- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- نشر فضا

 • ویلیام کرتیس- آلوار آلتو و مناظر اساطیری ترجمه فرزانه فرزانه طاهری- فصلنامه معمار – شماره 4- ص 70

 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن – ص 135 تا 139

جلسه ششم:

 • معرفت، مینا- پیشگامان معاری مدرن ایران- کتاب تهران، پایتخت دویست ساله- نشر انجمن ایران شناسی فرانسه

 • اردلان، نادر- معماری دوره پهلوی- ترجمه شیرین رضایی- معمار 15، ص 86

 • کیانی، مصظفی- معماری پهلوی اول- نشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 • شافعی، بیژن و همکاران- معماری حسین طاهرزاده بهزاد- نشر دید

 • دانیل، ویکتور و همکاران- معماری نیکلای مارکف- نشر دید

 • بانی مسعود، امیر- بناهای یادمانی، هوشنگ سیحون- فصلنامه معمار- شماره 28- ص 146

 • حکیم، نگار- معماری گابریل گورکیان در ایران- معمار 14، صفحه 52 و  معمار 15، ص 78

 • رولاند دوبرول- فصلنامه معمار- شماره 11

 • افشار نادری، کامران- معماری صنعتی ایران بین دو جنگ جهانی- فصلنامه معمار- شماره25- ص 135

 • جهانیگلو، رامین- ایران در جستجوی مدرنیته- نشر مرکز

 • آشوری، داریوش- ما و مدرنیت- انتشارات صراط
 • دهقانی، محمد رضا- تاریخچه آموزش آکادمیک معماری در ایران- فصلنامه آبادی- شماره 37- ص 4

جلسه هفتم:

 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 243 تا 266

 • هیداک، جان- مجله معمار- شماره 12 ، ص 66

 • بتسکی، آرون- چهار پدر خوانده- ترجمه آبتین گلکار- معار 12، ص 68

 • میر، ریچارد- ترجمه نیلوفر محوی- نشر خاک ( در حال انتشار)

 • جودت، محمد رضا و همکاران- تو معماری را ترسیم می کنی، ولی من آن را می سازم- نشر سمر
 • تافوری، مانفردو- مقدمه ی کتاب پنج معمار نیویورک- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- در کتاب "ریشه ها و گرایش های نظری معماری"- نشر فضا- پانوشت ص 229 و ص 289 تا 299

جلسه هشتم:

·        جنکز، چارلز- پست مدرنیسم چیست؟ - ترجمه فرهاد مرتضایی- نشر مرندیز

 • ونتوری، رابرت- پیچیدگی و تضاد در معماری- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی  عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 335

 • ونتوری، رابرت – پیچیدگی و تضاد در معماری- ترجمه محمود بشارتی

 • جورگولا، رومالدو- لویی کان- ترجمه عبداله جبل عاملی- نشر خاک

 • مزینی، منوچهر- معماری و مردم- معمار 18- ص 5

 • فتحی، حسن- ساختمان سازی با مردم- ترجمه علی اشرفی- انتشارات دانشگاه هنر.

 • مزینی، منوچهر- در قبول و رد مدرنیسم در معماری- فصلنامه معمار- شماره 11- ص 50

جلسه نهم:

 • شایگان، داریوش- افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار- ترجمه فاطمه ولیانی- انتشارات فرزان روز.

 • جودت، محمدرضا و همکاران- نو مدرن ها کجایند- انتشارات معانی

 • جودت، محمد رضا و همکاران- معماری دیکانستراکشن ، معماری دیکانستراکتیویست- نشر پیام

 • زاها، حدید- برآمدن طرح از زمین سار- ترجمه د. سمرقند- معمار 13- ص 81

 • جفری براد بنت- واسازی- ترجمه منوچهر مزینی- نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معار غرب- فصل نهم و دهم

 • بانی مسعود، امیر- ژیل دلوز، مردی که افقی می اندیشد- فصلنامه معماری و فرهنگ- شماره 20 – ص 4

 • دانشمیر، رضا- شئی نامرعی- فصلنامه معماری و شهرسازی- شماره 52-53

 • مزینی، منوچهر- واسازی- فصنامه معمار شماره 9- ص 57 و شماره 10 ص 440

 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 284 تا 306

 • ضیمران، محمد- ژاک دریدا- نشر هرمس
 • ضیمران، محمد- میشل فوکو- نشر هرمس

جلسه دهم :

 • گنجی، اکبر- سنت، مدرنیته، پست مدرن- انتشارات صراط

 • اردلان، نادر- آفریدن نو- فصلنامه هنر و معماری

 • دیبا، کامران- معرفی و تحلیل آثار معماری- فصلنامه معمار- شماره 10

 • فرمان فرماییان، عبدالعزیز- تحول معماری در ایران در سال های 1320تا 1357 -فصلنامه معمار- شماره 25-ص 129

 • فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه ی معماری معاصر ایران 1357- 1320- شماره 18و19

 • دیبا، کامران- مروری بر ربع قرن معماری عبدالعزیز فرمانفرماییان- معمار 15- ص 66
 • سایت حسین امانت www.amanatarchitect.com

جلسه یازدهم :

 • جنکز، چارلز- معماری پرش کیهانی- ترجمه وحید قبادیان و داریوش ستارزاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 • رئیسی، ایمان- میدان تهی- فصلنامه آبادی- شماره 36- ص 20
 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- فصل یازدهم

جلسه دوازدهم :

 • لوسی اسمیت، ادوارد- مبانی و مفاهیم در آخرین جنبش های هنری قرن بیست- ترجمه علیرضا سمیع آذر- نشر نظر

 • فصلنامه معماری و فرهنگ ویژه ی مفهوم در معماری- شماره 22

 • دوشان، مارسل- پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر- ترجمه لیلی گلستان- نشر فرزان روز

 • کولهاس، رم- کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ- ترجمه ایمان رئیسی- نشر خاک

 • رئیسی، ایمان- شیگرو بان- فصلنامه معمار- شماره 20
 • افشار نادری کامران- رم کولهاس- فصلنامه معمار – شماره 10

جلسه سیزدهم :

 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- فصل ششم

 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- فصل هفتم

 • جنکز، چارلز- حرکت تدریجی هایتک به اورگانی تک- فصلنامه آبادی شماره 36 – ص 380

 • موسوی، میر سعید- بوم شناسی در معماری نورمن فاستر- فصلنامه معمار- شماره 26- ص 19

 • فاستر، نورمن- ترجمه میر سعید موسوی- نشر خاک

 • افشار نادری، کامران- رنزو پیانو- فصلنامه معمار- شماره 8 ، ص 620
 • فصلنامه آبادی- ویژه ی معماری پایدار- شماره 42

جلسه چهاردهم :

 • فصلنامه معماری و شهرسازی- ویژه ی معماری معاصر ایران – شماره 84

 • فصلنامه آبادی- ویژه ی معماری معاصر ایران – شماره 52

 • حبیبی، محسن- شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی ایران- انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

 • شیخ زین الدین، حسین- گفتگو درباره ی زبان و تکنیک – معمار 17- ص 28

 • رئیسی، ایمان- رویکرد شکلی به معماری هادی میرمیران و بهرام شیردل- فصلنامه شارستان- شماره 3و4

 • رئیسی، ایمان- پنج معمار جوان در مسابقه پارک فناوری پردیس- فصلنامه معمار- شماره 20- ص 55
 • رئیسی، ایمان و فیروزه امامی- گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران- فصلنامه آبادی- شماره 52

جلسه پانزدهم :

 • کاتوزیان، شهاب- فضا و آزادی آن در آستانه ی هزاره ی سوم- فصل نامه معماری و شهرسازی- شماره 52-53

 • جودت، محمد رضا همکاران – شش مفهوم در معماری معاصر- انتشارات مهندسان مشاور جودت و همکاران.

 • جودت، محمد رضا و همکاران- فرا معماری، فضاها در عصر الکترونیک

 • جودیدیو، فیلیپ- معماری امروز- ترجمه حمید حسین مردی- فصلنامه  آبادی- شماره 37- ص 640

 • رئیسی، ایمان- رویکرد نقادانه به آثار معماری گروه MVRDV- ماهنامه ی ساخت و ساز- شماره 32

 • آیزنمن، پیتر- سخنرانی در بیست و دومین کنگره ی اتحادیه بین المللی معماران- استانبول 2005 – فصلنامه معماری و شهر سازی – شماره 82-83 – ص 98

 • موسوی، فرشید و آلخاندرو زائرا پولو-پایانه بین المللی یوکوهاما- فصلنامه معمار شماره 17 ص74 و شماره 18– ص 22

 • آیزنمن، پیتر- سخنرانی در بیست و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی معماران- برلین2002- فصلنامه معمار 19 -ص10

 • حکیم، نگار- گونه شناسی آثار فرشید موسوی و آلخاندرو زائر و پولو- فصلنامه معمار 21- ص 24

 • فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه معماری در عصر اطلاعات- شماره 20

 • فصلنامه معماری و فرهنگ، ویژه ی معماری در جهان امروز- شماره 17
 • گفتگوی چارلز جنکز با پیتر آیزنمن- گذر از جهان مکانیکی به جهان الکترونیکی- فصلنامه معماری و شهرسازی- شماره 70-71

 

 

   + ایمان رئیسی ; ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
comment نظرات ()