شب نوشت های ایمان رئیسی

بدون شرح!

پس از ۵ روزي که از تعطیلات نوروزی گذشته، فرصتی دست داد تا پیام های خوانندگان عزیز را ببینم.

یکی از پیام های جالب از همکار دوست گرامی، بهرام هوشیار یوسفی است: خانم هدیه درمان.

در سال جدید هم برای ایشان آرزوی درمان دارم. البته ظاهرا با نهايت خشم نوشته شده است!

«سلام. جناب دکتر رييسی من دقيقا به ۱۲۶۴ نفر از معماران و مشاوران کارت تبريک فرستادم و بديهی است عکس العملی از شما انتظار نمی رود. غير از اينکه اگر متصف به صفت ادب باشيد که حتما هستيد متقابلا تبريک بگوييد.
در ضمن متاسفا (خودتان هم می دانيد) که کتابتان دانشجويانتان ترجمه کردند و حتی بعضا بدون ويرايش از متن های آنها استفاده کرديد. مصاحبه ای از شما را به ياد می آورم که حتی معنی رآليسم انتقادی را نمی دانستيد و يا در مصاحبه ديگری بروس ماوو نويسنده ديگر کتاب را نمی شناختيد و با کارهايش آشنا نبوديد. خط معماريتان هم اظهر من الشمس است.
در ابتدا گفتم که برای معماران کارت تبريک فرستادم اينجا اصلاح می کنم شما نه معماريد نه يژوهشگر کارت مرا به اولين معماری که ديد تقديم کنيد.»

در فرصت مناسب پاسخ مي دهم. فعلا  بخنديد تا ...

   + ایمان رئیسی ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٥
comment نظرات ()