سمینار تخصصی نقد معماری معاصر ایران

نقدِمعماریِ‌معاصرِ‌ایران

جلسه‌ی یک: دیباچه‌ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران با استفاده از نظرات دکتر جواد طباطبایی  I  جلسه‌ی دو: میرزا مهدی‌خان شقاقی، آندره گدار، نیکلای مارکف، رولان دوبرول، گابریل گورکیان I  جلسه‌ی سه: محسن فروغی و هوشنگ سیحون  I  جلسه‌ی چهار: کریم طاهرزاده بهزاد، وارطان آوانسیان  I  جلسه‌ی پنج: کامران دیبا، حسین امانت، نادر اردلان  I  جلسه‌ی شش: هادی میرمیران و بهرام شیردل  I جلسه‌ی هفت: حسین شیخ زین الدین، فرهاد احمدی  I  جلسه‌ی هشت: رضا دانشمیر، علیرضا تغابنی.

مدرس: ایمان رئیسی I  کارگاه در هشت جلسه‌ی سه ساعته تشکیل خواهد شد I در پایان هر دوره، گواهی‌نامه‌ی شرکت در دوره صادر خواهدشد I مکان: مرکز معماری ایران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان دهم، شماره‌ی هجده I زمان: جمعه‌ها، ساعت سیزده تا شانزده.تلفن جهت ثبت نام:  88737820 و 88731444

/ 0 نظر / 87 بازدید