بدون شرح!

پس از ۵ روزي که از تعطیلات نوروزی گذشته، فرصتی دست داد تا پیام های خوانندگان عزیز را ببینم.

یکی از پیام های جالب از همکار دوست گرامی، بهرام هوشیار یوسفی است: خانم هدیه درمان.

در سال جدید هم برای ایشان آرزوی درمان دارم. البته ظاهرا با نهايت خشم نوشته شده است!

«سلام. جناب دکتر رييسی من دقيقا به ۱۲۶۴ نفر از معماران و مشاوران کارت تبريک فرستادم و بديهی است عکس العملی از شما انتظار نمی رود. غير از اينکه اگر متصف به صفت ادب باشيد که حتما هستيد متقابلا تبريک بگوييد.
در ضمن متاسفا (خودتان هم می دانيد) که کتابتان دانشجويانتان ترجمه کردند و حتی بعضا بدون ويرايش از متن های آنها استفاده کرديد. مصاحبه ای از شما را به ياد می آورم که حتی معنی رآليسم انتقادی را نمی دانستيد و يا در مصاحبه ديگری بروس ماوو نويسنده ديگر کتاب را نمی شناختيد و با کارهايش آشنا نبوديد. خط معماريتان هم اظهر من الشمس است.
در ابتدا گفتم که برای معماران کارت تبريک فرستادم اينجا اصلاح می کنم شما نه معماريد نه يژوهشگر کارت مرا به اولين معماری که ديد تقديم کنيد.»

در فرصت مناسب پاسخ مي دهم. فعلا  بخنديد تا ...

/ 13 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امير مهدی خادمی

با سلام . جدا از انگيزه علل و افراد دخيل. بايد پرسيد که آيا خيل بی شمار پيام های تبريک ايشان همه جواب داده شده اند يا جواب داده نشدن توسط شما ايشان را آزرده حال کرده است.جدی نگيريد ايشان و ملتزمين ايشان روی خط حاشيه معماری حرکت می کنند . به نا کجا آباد معماری. يقينا شما و معماران را با ايشان و دوستان ژورناليست شان کاری نيست.

foroogh

salam ostad chetor mishe ba shoma tamas gereft? nahveye tozie doruseton vaghean ali bud. filmhai ke nam bordid dar bazar peida mishn? ba tashakor

Bahram Hooshyar Yousefi

همينطوری اگر ابتدا به ساکن اين را گفته باشند واقعا حرف بدی زده‌اند وای بر ايشان ولی اگر شما چيزی گفتيد که در جواب اين را شنيديد بايد ديد شما چه گفته‌ايد...نه؟! بعد قضاوت می‌کنند دوستان

مريم هاشمی

آقای صادقی پور حتما خودشون چند بار اين قضيه واسشون پيش اومده که اينقدر آگاهن و به همه مردم تعميم ميدن! اينجا که همه دارن در مورد معمار و معماری و ژورناليست و ... نظر می دن کس پيدا می شه که معنی اين کلمه ها رو هم بفهمه؟

نیما میرزامحمدی

والا چه عرض کنم آدمیزاده دیگه منم شاگرد اون عالم ربانی بودم شايد بهتر از اين نمی شدم.

مريم

چقدر خوبه مردم مثل آقای لطفی تو خواب و خيال باشن!!! (مد شده دختر خانوم های معمار! ديگه نه در انتظار مرد سوار بر اسب سفيد بلکه منتظر مهندس مشاور سوار بر گريدهای متنوع هستند.!!!!) تو فکری يه همچين کسی واست پيدا شه؟

بختيار لطفی

سلام من فکر می کنم ربط دادن هديه درمان به مهندس هوشيار يوسفی و استفاده ابزاری از خانم مهندس برای کوبيدن بهرام کار منطقی و درستی نيست.

فرزاد

من هم با نظر اکثر دوستان موافقم و بايد به خانم درمان صادقانه بگويم برايشان متاسفم بخاطر فکر حقيرشان و بخاطر نوع نگاهشان به زندگی! ايميل به هزار نفر معمار و مشاور برای تبريک عيد در جای خود سوالاتی دارد(که اقای بختیار لطفی یک نوع جواب به ان داده اند) اما اينکه يک عمل زيبا با يک نيت نازيبا و بعد نگاه بازاری مابانه برای گرفتن پاسخ از تک تک ان هزار نفر اينچنين شکل کريهی به خود می گيرد کاملاْ مشهود است. باز هم تاسف بخاطر وجود اينچنين تفکراتی در فضای معماریمان.

ايمان رئيسی

آقای لطفی عزيز، من به هيچ وجه نخواسته ام از طريق خانم ه.درمان، بهرام هوشيار را بکوبم. چون اکثرا نام خانم درمان با آقای يوسفی آمده و همه ی نوشته های ايشان در روزنامه يا هفته نامه يا فصلنامه هايی است که آقای يوسفی در آنها مسئول بوده اند، به اين دليل با بی احترامی، ايشان را نوچه ناميدم.

ايمان رئيسی

بهرام هوشيار يوسفی زحمت کشيده و سابقه ی بحث را در وبلاگش آورده است- کاری که من هم می خواستم در پايان تعطيلات انجام دهم. در هر صورت بايد از سهيل کارآگاه ممنون بود که ماهيت افراد را با طرح این بحث اندکی نشان داد. دنيای آزادی است وب!