مقاله منتشر شده در ژورنال بین المللی اصول و روشهای طراحی

به همت دوست و همکار گرامی آقای مهندس علیرضا خوارزمی نژاد، مقاله ای با عنوان " اصول طراحی معماری فضاهای عمومی بر اساس رویکرد پایداری اجتماعی، مطالعه موردی شهر اردبیل" در ژورنال بین المللی اصول و روشهای طراحی منتشر شد. در تهیه و تدوین این مقاله خانم مهندس مریم حافظ یار هم با ما همکاری داشته اند. ضمنا این مقاله در راستای رساله کارشناسی ارشد آقای مهندس خوارزمی با راهنمایی من تهیه شده است که باید از ایشان و تلاش ارشمندی که در راه بحث پایداری اجتماعی نمودند، قدردانی نمایم.

متن خلاصه مقاله به زبان انگلیسی: اینجا

 

 

اصول طراحی معماری فضاهای عمومی براساس رویکرد پایداری اجتماعی

مطالعه موردی: شهر اردبیل، ایران

ایمان رئیسی، علیرضا خوارزمی نژاد، مریم حافظی فر

 

چکیده

با توجه به اهداف محیطی، اقتصادی و اجتماعی معماری پایدار، پژوهشهایی که با موضوع "معماری پایدار" انجام شده­اند، عموما در بخش های محیطی و اقتصادی انجام شده و در مواردی به استخراج اصولی منجر شده اند که باعث ملحوظ شدن این اهداف در طراحی شده است. اما در خصوص اهداف اجتماعی، اصول مشخصی که این اهداف را در قالب طراحی ارائه کند، کمتر ارائه شده است، از این رو نیازمند مطالعات وسیعتری هستند تا بعنوان ضوابطی در طراحی منعکس شوند.

با این زمینه، پرسش مقاله طرح شده است: "اصول طراحی در راستای اهداف اجتماعی معماری پایدار (پایداری اجتماعی) در فضاهای عمومی چگونه تعیین میگردند؟". با توجه به این پرسش، این فرضیه شکل میگیرد که نحوه طراحی معماری-شهری در پایداری غیرکالبدی فضاها تاثیر مستقیم دارد. به منظور اثبات این فرضیه و با درنظر داشتن اینکه پایداری به لحاظ اجتماعی در فرهنگهای مختلف، بدلیل تنوع رفتارها و عقاید و فرهنگها، تعاریف مختلفی می تواند داشته باشد، در این مقاله ضمن بررسی معیارهای کیفی فضا و محیط به منظور یافتن کیفیتهای کلیِ مطلوب و اثرگذار در پایداری اجتماعی فضاهای عمومی، به مطالعه موارد مذکور در شهر اردبیل (ایران) پرداخته شده است، تا برخی فاکتورهای منحصر به شهر اردبیل که در طراحی بر مبنای تئوری پایداری اجتماعی موثرند، پیشنهاد شوند. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روشهای میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) و کتابخانه ای است .

کلمات کلیدی: پایداری اجتماعی، فضای عمومی،رفتار انسان،  طراحی معماری ، اردبیل

 

 

/ 3 نظر / 55 بازدید
فراز

واسه مقاله تبریک...واسه مسابقه هم که چاره ای نیست..همینه که هست...چه میشه کردددد

مازیارفخرقاسمی

وقتی هویت جامعه پایدار نیست رویکرد پایداری اجتماعی افسانه ای بیش نمی تواند باشد ترک افسانه بگو حافظ ومی نوش دمی که نخفتیم شب وشمع به افسانه بسوخت

ملکا

با عرض سلام و خسته نباشید من برای مطالعات پایان نامه خودم به این مقاله احتیاج دارم چطوری میتونم متن کامل مقاله رو دریافت کنم؟