مدرنیسم دیجیتالی، آرش بصیرت و نخستین مسابقه دانشجویی اتووود!

حکایت دوستی من و آرش بصیرت، حکایت مدرنیسم دیجیتالی است! دکتر محمد ضیمران، که هر جا هست سالم باشد، معتقد است که از اوایل قرن 21 وارد پارادایم جدیدی شدیم به نام "مدرنیسم دیجیتالی". از مشخصه های این پارادایم این است که عرصه ی زمان و مکان دچار بازتعریف می شود و نوعی واسازی در این زمینه صورت می گیرد. هر روز با دوستانی در ارتباط هستی که تا کنون آنها را ندیده ای و مفهوم یار غار و رفیق گرمابه و گلستان، به تعبیر مارکس، "دود می شود و به هوا می رود."

شاید بیش از سه سال است که با شخصیتی به نام آرش بصیرت آشنا شده ام و در این مدت رابطه ای بین ما شکل گرفته که فقط با پدیده ای به نام  مدرنیسم دیجیتالی قابل توجیه است. دقت و پشتکار آرش در ترجمه و ارتباط بسیار خوبش با همکاران مرا در این مدت شیفته ی خود کرده است. وبسایتی هم که راه انداخته اند، با همکاری دوستان بسیار عزیز شیرازی، امروز به جرات می توانم بگویم که بهترین نمونه در زمینه ی تخصصی خود است. ترجمه ها و نوشته های او هم واجد ارزش است و امیدوارم همواره در این مسیر موفق و شاد باشند.

در این مدت چندین بار اتفاق افتاده که برای این دوست نادیده وقت بگذارم و خواسته هایش را چون مشق شب انجام دهم. در عید نوروز امسال هم سفارش دو مقاله داده بود، که کل شب های نوروزم را تا بامداد روشن نمود و حاصلش مقاله ای شد که برای جایزه پریتزکر نوشتم و در همشهری معماری منتشر شد.

چگونه می شود برای دوست نادیده، وقت گذاشت و برایش مقاله نوشت؟

آیا واقعا وارد دور جدیدی از ارتباطات شده ایم که انسان ها را به اعتبار انسان بودن و حاصل کارشان باید شناخت؟ آیا معنی واقعی مدرنیته جز این است که انسان به مثابه ی کار و محصولی که ارائه می دهم واجد اعتبار باشد نه رابطه ی خویشاوندی و قومی و قبیله ای و زبانی و منطقه ای!

این همه را نوشتم تا مقدمه ای باشد برای اعلام خوشحالی ام از برگزاری نخستین مسابقه ی دانشجویی اتووود که آخرین روزهای اردیبهشت ماه مرا دربرگرفت. و نتایج اش چند روزی است که اعلام شده است.

با پشتکار و روش مدیریتی که از آرش و علی امتیاز عزیز در این مورد دیدم، برایم روشن است که این مسابقات آینده ی خوبی دارم و بصورت بالقوه توانایی بالابردن سطح کارهای دانشجویی را دارد. امیدوارم در ادامه ی این راه موفق و شاد باشند.

خواهشمندم نتایج اولین مسابقه را ببینید و نقد کنید دیدگاه متکثر داوران را، که اکثرا از همان دوستان دیجیتالی اند!

/ 0 نظر / 75 بازدید