فهرست تفکیکی برخی از منابع درس آشنایی با معماری معاصر

 

جلسه دوم:

 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ترجمه منوچهر مزینی- انتشارات امیر کبیر- ص 151 تا 249 و ص 310 تا 318
 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ترجمه حسن نیراحمدی- انتشارات مهندسان مشاور نیرستان- فصل اول
 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی- ص 17 تا 36
 • بانی مسعود، امیر- تاریخ معماری غرب- نشر خاک- ص 254 تا 269

جلسه سوم:

 • مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58
 • پوزنر، نیکولاس-پیشگامان طراحی مدرن-ترجمه فرخ اصالت-انتشارات دانشگاه تهران- ص 10 تا 36 و ص 95 تا 165
 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 362 تا 372
 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب- ص 36 تا 48

جلسه چهارم:

 • مزینی، منوچهر – از زمان و معماری- ص 43 تا 58 
 • بنه ولو، لئوناردو - تاریخ معماری مدرن-  ص 37 تا 58
 • کاندینسکی، واسیلی- نقطه، خط، سطح- ترجمه علی پورصالح- انتشارات بهار
 • ایتن، یوهانس- رنگ و خط- ترجمه عریعلی شروه-  نشر بهار
 • مصطفوی، محسن- مدرسه معماریAA – فصلنامه معمار شماره 25- ص 25
 • حجت، عیسی- حرفی از جنس زمان، نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران- فصلنامه هنرهای زیبا- شماره 12- زمستان 1381- ص50
 • زایس، راینهارد- کیفیت برای عموم، زیبایی برای همه (سالگرد تأسیس باهاوس)-ترجمه پریسا رضایی- فصلنامه معمار شماره 8- ص 34
 • سایت مدرسه معماری AA  www.aaschool.ac.uk
 • سایت مدرسه کوپریونیون www.cooper.edu
 • سایت مدرسه معماری هاروارد www.gsd.harvard.edu

جلسه پنجم:

 • لکوربوزیه- بسوی یک معماری جدید- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی  عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 202
 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 69 تا 93
 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری-ص 329 تا 355 و ص 423 تا 462 و ص 485 تا 525
 • کالینز، پیتر- دگرگونی آرمانها در معماری مدرن- ترجمه حسین حسن پور- انتشارات قطره
 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن- ص 157 تا 163 و ص 308 تا 314
 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 94 تا 99
 • گیدئین، زیگفرید- فضا، زمان و معماری- ص 485 تا 525 و ص 547 تا 553
 • لکوربوزیه- منشور آتن- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- نشر فضا
 • ویلیام کرتیس- آلوار آلتو و مناظر اساطیری ترجمه فرزانه فرزانه طاهری- فصلنامه معمار – شماره 4- ص 70
 • بنه ولو، لئوناردو- تاریخ معماری مدرن – ص 135 تا 139

جلسه ششم:

 • معرفت، مینا- پیشگامان معاری مدرن ایران- کتاب تهران، پایتخت دویست ساله- نشر انجمن ایران شناسی فرانسه
 • اردلان، نادر- معماری دوره پهلوی- ترجمه شیرین رضایی- معمار 15، ص 86
 • کیانی، مصظفی- معماری پهلوی اول- نشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • شافعی، بیژن و همکاران- معماری حسین طاهرزاده بهزاد- نشر دید
 • دانیل، ویکتور و همکاران- معماری نیکلای مارکف- نشر دید
 • بانی مسعود، امیر- بناهای یادمانی، هوشنگ سیحون- فصلنامه معمار- شماره 28- ص 146
 • حکیم، نگار- معماری گابریل گورکیان در ایران- معمار 14، صفحه 52 و  معمار 15، ص 78
 • رولاند دوبرول- فصلنامه معمار- شماره 11
 • افشار نادری، کامران- معماری صنعتی ایران بین دو جنگ جهانی- فصلنامه معمار- شماره25- ص 135
 • جهانیگلو، رامین- ایران در جستجوی مدرنیته- نشر مرکز
 • آشوری، داریوش- ما و مدرنیت- انتشارات صراط
 • دهقانی، محمد رضا- تاریخچه آموزش آکادمیک معماری در ایران- فصلنامه آبادی- شماره 37- ص 4

جلسه هفتم:

 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 243 تا 266
 • هیداک، جان- مجله معمار- شماره 12 ، ص 66
 • بتسکی، آرون- چهار پدر خوانده- ترجمه آبتین گلکار- معار 12، ص 68
 • میر، ریچارد- ترجمه نیلوفر محوی- نشر خاک ( در حال انتشار)
 • جودت، محمد رضا و همکاران- تو معماری را ترسیم می کنی، ولی من آن را می سازم- نشر سمر
 • تافوری، مانفردو- مقدمه ی کتاب پنج معمار نیویورک- ترجمه ی محمد منصور فلامکی- در کتاب "ریشه ها و گرایش های نظری معماری"- نشر فضا- پانوشت ص 229 و ص 289 تا 299

جلسه هشتم:

·        جنکز، چارلز- پست مدرنیسم چیست؟ - ترجمه فرهاد مرتضایی- نشر مرندیز

 • ونتوری، رابرت- پیچیدگی و تضاد در معماری- کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم- ویراسته ی لارنس کهون- ترجمه ی  عبدالکریم رشیدیان- نشر نی- ص 335
 • ونتوری، رابرت – پیچیدگی و تضاد در معماری- ترجمه محمود بشارتی
 • جورگولا، رومالدو- لویی کان- ترجمه عبداله جبل عاملی- نشر خاک
 • مزینی، منوچهر- معماری و مردم- معمار 18- ص 5
 • فتحی، حسن- ساختمان سازی با مردم- ترجمه علی اشرفی- انتشارات دانشگاه هنر.
 • مزینی، منوچهر- در قبول و رد مدرنیسم در معماری- فصلنامه معمار- شماره 11- ص 50

جلسه نهم:

 • شایگان، داریوش- افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار- ترجمه فاطمه ولیانی- انتشارات فرزان روز.
 • جودت، محمدرضا و همکاران- نو مدرن ها کجایند- انتشارات معانی
 • جودت، محمد رضا و همکاران- معماری دیکانستراکشن ، معماری دیکانستراکتیویست- نشر پیام
 • زاها، حدید- برآمدن طرح از زمین سار- ترجمه د. سمرقند- معمار 13- ص 81
 • جفری براد بنت- واسازی- ترجمه منوچهر مزینی- نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 • قبادیان، وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معار غرب- فصل نهم و دهم
 • بانی مسعود، امیر- ژیل دلوز، مردی که افقی می اندیشد- فصلنامه معماری و فرهنگ- شماره 20 – ص 4
 • دانشمیر، رضا- شئی نامرعی- فصلنامه معماری و شهرسازی- شماره 52-53
 • مزینی، منوچهر- واسازی- فصنامه معمار شماره 9- ص 57 و شماره 10 ص 440
 • مزینی، منوچهر- از زمان و معماری- ص 284 تا 306
 • ضیمران، محمد- ژاک دریدا- نشر هرمس
 • ضیمران، محمد- میشل فوکو- نشر هرمس

جلسه دهم :

/ 1 نظر / 15 بازدید
امیر مهدی خادمی

با سلام.بسيار جالبه با اختلاف زمانی دو ماه منابع تدريس شما باز تغيير کرده اين اتفاق در آموزش معماری بسيار نادر است .سپاس فراوان