مطالعه تطبیقی میزان رضایت‌مندی در موزه هنرهای معاصر و پردیس سینمایی ملت

این مقاله در راستای رساله کارشناسی خانم مهندس حاج شفیعی ها نوشته شده و جهت داوری و انتشار در فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر ارسال شده است.

مطالعه تطبیقی میزان رضایت‌مندی در موزه هنرهای معاصر  و پردیس سینمایی ملت با رویکرد پایداری اجتماعی

نوشته ی ایمان رئیسی و ملیکا حاج شفیعی ها

چکیده

این مقاله به بررسی میزان رضایت‌مندی مخاطبان و بهره‌برداران از دو بنای مهم معماری معاصر ایران می­پردازد. هدف اصلی، بررسی تاثیر گذشت زمان بر میزان رضایت مردم از موزه هنرهای معاصر و پردیس سینمایی ملت می ­باشد و از روش تحقیق کیفی استفاده شده‌است. فرضیه‌ی پژوهش با این مضمون که به نظر می‌رسد میزان تعامل مردم با موزه هنرهای معاصر و پردیس سینمایی ملت خیلی‌زیاد است و عامل طول عمر بنا در این مورد تاثیرگذار نیست، از طریق پرسشنامه در جامعه‌ی نمونه که شامل بهره‌برداران و مخاطبان دو بنای منتخب بصورت تصادفی می‌باشد، به آزمون گذاشته شده‌است و این نتیجه حاصل شده‌است که  میزان رضایت مردم از موزه‌ی هنرهای معاصر با توجه به قدمت سی‌وچهار ساله و تثبیت جایگاهش در میان مخاطبین، تفاوت چشمگیری با پردیس سینمایی ملت، که چهار سال از احداث آن می‌گذرد، نداشته و نتایج پرسش‌نامه‌های این دو بنا در اکثر موارد به هم نزدیک است.

 واژه‌های کلیدی

رضایت‌مندی، موزه هنرهای معاصر، پردیس سینمایی ملت، پایداری اجتماعی

/ 1 نظر / 66 بازدید
علی

سلام .پنجشنبه دهم اسفند نمایش فیلم کوتاه ( مرگ عقربه ها)در جشن تصویر سال واقع در خیابان ایرانشهر خانه هنرمندان سالن شهناز به همراه چند فیلم کوتاه دیگرنمایش داده می شود . حضور برای عموم آزاد است .