آبادی شماره ۵۲ - پاييز ۱۳۸۵

فصلنامه ی آبادی ویژه ی معماری معاصر ایران منتشر شد.

در این شماره مقاله ای از ایمان رئیسی و خانم فیروزه امامی با عنوان « گرایش به تکنولوژی در معماری معاصر ایران، با تاکید بر آثار مهدی علیزاده، فرهاد احمدی و رضا علی آبادی» منتشر شده است.

زحمت اصلی جمع آوری داده های این تحقیق به عهده ی سرکار خانم امامی بوده است که با پشتکار بسیار خوبی با معماران مورد نظر تماس برقرار کردند و مصاحبه های مفیدی را در مورد موضوع مقاله  برگزار نمودند.

از همه ی خونندگان محترم تقاضا می شود در مورد این مقاله اظهار نظر فرمایند.

ضمنا به همه ی علاقمندان به معماری معاصر ایران مطالعه ی این ویژه نامه را پیشنهاد می کنم. بسیار  خوب تهیه و تدوین شده است. از همه مهم تر فرایند دریافت، تایید، تصویب، صفحه بندی و چاپ آن بود که بسیار منظم و با هماهنگی کامل انجام شد.

به همه ی دست اندر کاران این نشریه ی وزین بخصوص آقایان دکتر مصطفی کیانی و مهندس حمید حسینمردی خسته نباشید عرض می نمایم.

همت بدرقه ی راهتان باد.

/ 0 نظر / 14 بازدید