/ 1 نظر / 16 بازدید
نیما میرزامحمدي

اين ساختمان به نظرم يکی از بهترين قسمتهای کار. هم در پرسپکتيو و هم در سايت پلان کاملا شاخصه. دايناميک بسيار خوبی در عين سادگی داره و با پيوستگی و تعليقی که ایجاد شده بايد حس مکان مناسبی هم داشته باشه. فقط به نظرم تا حدودی با ديگر قسمتهای کار ناهماهنگه و البته در حد بالاتریه.