نشست نقد و بررسی کتاب "پشم و لگد"

نشست نقد و بررسی کتاب پشم و لگد؛ از همه نوع
نوشته ی ایمان رئیسی
طراحی فربد فرآورده
با سخنرانی دکتر شهاب کاتوزیان

به همراه نمایش برگزیده ای از صفحات کتاب
سه شنبه 27 تیرماه 1391
نمایش آثار به مدت دو هفته تا 10 مرداد ماه ادامه خواهد داشت
مرکز معماری ایران، تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
خیابان دهم، شماره 18، از ساعت 10 تا 19
تلفن:  88737820 و 88731444

/ 2 نظر / 66 بازدید
ندا اکبری

یک ریش سفید از پوستر درخشان نمایشگاه به یادگار برداشتیم و زینت میز کارمان کرده ایم تا همواره ذهن خلاقتان الگوی راهمان و کارمان و نگاهمان باشد ...