بینابین خطوط / صفر دو

قسمت دوم

"فضایی است که یک سفر را تجربه می کند. مثل داستانهای افسانه ای. فقط یکی از این سه راه به گالری ها می رسد که لیبسکیند به آن محور تداوم گفته است. تداوم حضور یهود در آلمان. آخر این راهرو به راه پله ای می رسد که در ابتدا خیلی ساده به نظر می رسد. ناگهان یک منظره عجیبی نمایان می شود. بعد از متراکم کردن فضا، معمار آنرا بسط می دهد که این توالی فضای باز و بسته از قبل بوده و تجربه شده بود و تاثیر آن تضمین شده است.

ولی لیبسکیند فقط در یک جهت فضا را باز می کند، آنهم سمت بالا، عرض راهرو پایین بیشتر نیست. این فضا بین دو دیوار بلند است که ستونهای بزرگ اش به نظر می رسد نمی توانند این دو را از هم جدا نگهدارند.

 دو راهروی دیگر فضاهای نمایشگاهی اند (دو محور دیگر): یک سری کابین ها توسط معمار طراحی شده که آثار هنری در آنها نیست. فقط نقاشی بچه ها و یکسری عکس قدیمی است. به غیر از این نقشه که ساده ترین آنها است و سوغات تبعید و نابودی است. دو سرنوشتی که این راهرو و دیوارهای کج به آن منتهی می شوند.

 به این محور هولوکاست گفته می شود که به یک در سیاه منتهی می شود. پشت در، یک برج بتنی فرورفته در تاریکی است. برج هولوکاست. دیوارهای سیاه توسط شکافی نوردهی می شوند که اندکی از نور روز را به داخل وارد می کند. این تنها روزنه به خارج است. برج هولوکاست در واقع بیرون ساختمان است که از یک راه زیرزمینی ارتباط دارد. و تقارنی بین برج ورودی و هولوکاست ایجاد کرده است.

 محور سوم که محور هولوکاست را قطع می کند، محور تبعید است. این سناریوی ترک آلمان است که به فضای باز می رسد. باغ تبعید. Elix . این باغ معلق شاید کنایه ای باشد به تبعید یهودیان به بابل. 49 ستون بتنی. این درختانی (بوته هایی) که بالای این ستونهای بتنی است، نمادی از ریشه کن کردن هم هست. از تبعید به‌عنوان گم کردن نقطه مبدا (شروع) یاد می شود. کج بودن زمین و این ستونها که باعث از دست رفتن تعادل می شود حس تبعید را القا می کند. تنها جای موزه با زاویه قائم که یک مربع کامل است. معمار صفحه را کج کرده که دو تا زاویه 10 درجه بسازد. فرار به فضای باز توهمی بیش نیست. تبعید هم نوعی حبس است. راهی به بیرون نیست جز برگشت به محور زیرزمینی. برج ها و باغ و ساختمان قدیمی و جدید با ارتباط زیرزمینی به هم متصل اند ولی روی زمین معمار عمدا این احجام را جدا از هم کار کرده است." 

ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 71 بازدید