مقاله منتشر شده در دوفصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر

مقاله ی برگرفته از رساله دکترای اینجانب، که با عنوان "نقش نقد در جهت دهی معماری معاصر ایران" و با راهنمایی دکتر عبدالهادی دانشپور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده بود، در دو فصلنامه هویت شهر، شماره 8، بهار و تابستان 1390 منتشر شده است. اینجا

عنوان:

"تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری ایران از  1325 تا 1380 خورشیدی"

دکتر ایمان رئیسی، دکتر عبدالهادی دانشپور

چکیده:

موضوع پژوهش، تبیین تاثیر نقد بر نشریات معماری معاصر ایران است. اگر نقد در جامعه حضور نداشته باشد، ارزش واقعی آثار هنری مشخص نمی شود. چنانچه روند تحولات هنری در هر زمان بررسی نشود، به تدریج ادب و هنر گرفتار وقفه و رکود می شود و در پیچ و خم کوره راه تقلید فرو می ماند. بنابراین توجه به نقد و اهمیت دادن به آن در جامعه، باعث رشد انسانهای آن جامعه- هنرمندان و مخاطبان آثار- می شود. از این منظر، توجه به نقد در معماری  به عنوان یک هنر چند بعدی- هنری، فنی، فرهنگی، اجتماعی و کاربردی- یکی از ضروریات هر جامعه به حساب می آید.

در تاریخ معماری معاصر، معماران و منتقدان در امر نقادی تلاش کرده اند، بگونه ای که می توان ظهور مکتب ها و سبک های مختلف در معماری معاصر را نتیجه ی نقادی منتقدان از سبک های پیشین دانست. بعنوان نمونه  لوکوربوزیه با کتاب " به سوی یک معماری" ضمن نقد معماری کلاسیک، به ترسیم معیار های معماری مدرن پرداخت. رابرت ونتوری هم در کتاب "پیچیدگی و تضاد در معماری" ضمن نقد اصول معماری مدرن، به ترسیم معیار های معماری پست مدرن پرداخته است. از طرفی نقد معماری از مباحثی است که در ادبیات معماری معاصر ایران کمتر به آن توجه شده است و به نظر می رسد که تاکنون تحقیقات جدی در این حوزه انجام نشده است.

پژوهش با سئوال "تاثیر نقد در نشریات معماری معاصر ایران چیست؟" آغاز می شود. فرضیه ی مطرح شده در این پژوهش عبارت است از: به نظر می رسد که نقد در شکل گیری معماری معاصر ایران نقش کمی داشته است و حضور کم رنگ نقد در جامعه ی معماری معاصر ایران باعث پایین آمدن کیفیت آثار معماری شده است.

واحد های تحلیل شامل مقالات منتشر شده است که مورد مطالعه و تحلیل محتوا قرار می گیرند و جمعیت نمونه شمول پژوهش در زمینه­ی مقالات منتشره در مجلات معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی است. در رابطه با فرضیه ی فوق، داده ها به صورت کیفی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

در انتخاب مقالات جهت پژوهش، ابتدا فهرستی از کلیه‌ی نشریات معماری معاصر ایران که از سال 1325 تا 1380 خورشیدی منتشر شده‌اند، تهیه شد. سپس از میان آنها، 11 نشریه جهت تحلیل انتخاب شدند که عبارتند از: 1. آرشیتکت(1325) 2. معماری نوین(1340) 3. هنر و معماری(1348) 4. معماری و شهرسازی(1367) 5. صفه(1369) 6. هنرهای زیبا(1374) 7. آبادی(1375) 8. معمار(1377) 9. رواق(1377) 10. معماری و فرهنگ(1378) 11. معماری ایران(1379). سپس کلیه‌ی شماره‌های نشریات مذکور (240 شماره)- در محدوده‌ی زمانی تعریف شده- مورد مطالعه قرار گرفته و مقالاتی که در حوزه‌ی نقد معماری معاصر ایران قرار داشتند، انتخاب شدند.

این پژوهش با رویکرد تفسیری، به­صورت بنیادی، با استدلال استنتاجی مبتنی بر اجرای تجربی، با محوریت نظریه­ پیش از پژوهش، با آزمون نظریه متغیرهای کیفی، با روش تحلیلی، با رویه­ی پژوهش اسنادی و تحلیل محتوا در مقطعی از زمان انجام گرفته است. متغیر ها در این پژوهش ناشناخته و قابل اندازه گیری کیفی است و به صورت پژوهش تجربی انجام می شود. با توجه به آمار و نتایج استخراج شده از نشریات تخصصی معماری معاصر ایران، تحلیل فرضیه نشان می دهد که نقد تاثیر کمی در جهت دهی معماری معاصر ایران داشته است.

کلید واژه ها:

نقد، معماری معاصر، تحلیل محتوا، نشریات معماری ایران،

Hoviatshahr, Issue 8, 2011

Analysis on Architectural criticism in architectural publications during 1946-2001

 Autors: Iman Raeisi, Abdolhadi Daneshpoor

 Abstract:

This research is based on explaining criteria effects on contemporary architectural publications in Iran and arguing that if there has be no criticism, there would be no real value specified for artistic work and if transition process of art has not been argued, culture and art would stagnate.

 Therefore regarding to the importance of architectural criteria as a social necessity and a leading subject to an important development of the society itself, including both artists and their supporters, it is a minor factor to improve them both.

At this point of view, showing interest in architectural criticism as a multidimensional artwork-expressed by art, technique, culture, society and function, it is a basic indispensable need for every society.

In contemporary architectural history, there have been many struggles by architects and critics due to develop this issue which has been led to an appearance of new styles and methods in contemporary architecture and philosophy.

For instance Le Corbusier in his monograph named "toward architecture" criticizes classical architecture and demonstrates a draft on modern architectural standards and indexes. Furthermore Robert Ventury in his monograph named "complexity and contrast in architecture" while criticizing modern architectural principles, he clarifies standards and indexes for postmodern architecture. On the other hand, an architectural criterion is a missing subject in the literature of Iranian contemporary architecture and it seems that there have been not adequate researches made on this subject.

This research has been concentrated on this question that what the effects of criteria are in contemporary architectural publications in Iran. The considerable theory is that criteria have had a limited impact on the establishment of Iranian contemporary architecture and this had led to a decrease of architectural quality.

 Therefore the analysis of content is made on architectural criticisms in related publications during 1946-2001 by studying qualitative information in this research. Making an efficient selection of essays for a proper use specially the classification of architectural publications had been seemed necessary in this research. 

At last eleven publications which are mentioned as followed had been chosen for analyzing:

1-Architect publication (1946)

2-New architecture publication (1960) 

3-Art and architecture publication (1968) 

4- Architecture and urban planning publication (1989) 

5- Soffe publication (1990)

6- Fine arts publication (1995)

7- Abadi publication (1996)

8-Architect publication (1998) 

9-Ravagh publication (1998)

10-Architecture and culture (1999) 

11- Iran architecture publications (2000).

At the end all mentioned reviews (240 editions) were studied and essays which were based on contemporary architectural criticism have been selected.

This research is mainly based on an especial study that is related to interpretational, fundamental and deductive approach with an conclusive argument which is based on experimental accomplishment in cooperation with the pre-research theory and with analytic method support and finally has led to a content analysis  which has been made in a specific period of time.

As a conclusion and relying on statistics which has been extracted from Iranian architectural publications, it seems that criticism has a very low effect on leading Iranian contemporary architecture toward furtherance and their slants.

 Key words:

Criteria, Contemporary Architecture, Analysis, Iranian Architectural Publications   

 

 

/ 1 نظر / 72 بازدید
فرهاد

سلام...خلاصه مطالبتون رو خوندم ...اگه امکان داره متن کاملتری بزارین...