سمینار تخصصی تحلیل اندیشه ها و آثار پیتر آیزنمن

پیتر آیزنمن

جلسه‌ی یک: بحث در مورد دیدگاه‌ها و مفاهیم اصلی مطرح شده توسط پیتر آیزنمن در پنجاه سال گذشتهI جلسه‌ی دو: تحلیل آثار دوره‌ی اول آیزنمن شامل خانه‌های شماره یک تا یازده I جلسه‌ی سه: تحلیل آثار دوره‌ی دوم آیزنمن شامل آثار دوره‌ی واسازی: خانه‌سازی اجتماعی در چکپوینت چارلی، مرکز وکسنر، بیوسنتریوم، خانه گواردیولا، مرکز آرونوف Iجلسه‌ی چهار: تحلیل آثار متاخر آیزنمن شامل آثار دوره‌ی فولد و میدان: مرکز گردهمایی کلمبوس، برج ماکس راینهارد، یادمان کشته‌شدگان یهودی اروپا، کلیسای سال دوهزار، خانه‌ی مجازی، موسسه هنر و علوم استیتن آیلند، شهر فرهنگی گالیچیا، جمع‌بندی مباحث سمینار I

 مدرس: ایمان رئیسی I  هر سمینار در چهار جلسه‌ی سه ساعته تشکیل خواهد شد I در پایان هر دوره، گواهی‌نامه‌ی شرکت در دوره صادر خواهدشد I مکان: مرکز معماری ایران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان دهم، شماره‌ی هجده I زمان: جمعه‌ها، ساعت نه تا دوازده. تلفن جهت ثبت نام:  88737820 و 88731444

/ 0 نظر / 147 بازدید