پژوهش انجام شده

" گرايش به تکنولوژی در معماری معاصر ايران"

با تاکيد بر آثار مهدی عليزاده، فرهاد احمدی و رضا علی آبادی

ایمان رئیسی

 فيروزه امامی

  چکيده:

این مقاله از سه بخش شناخت، تحليل و نتیجه گیری تشکیل شده است.

ابتدا اشاره ای کوتاه  به جایگاه رویکرد تکنولوژیک در معماری جهان و ایران خواهد شد، سپس در مرحله ی شناخت، سه اثر اجرا شده از معماران مورد نظر- مهدی عليزاده، فرهاد احمدی و رضا علي آبادی- انتخاب شده و از طريق مطالعه ی منابع موجود و مصاحبه با آنها و تصوير برداری از آثار، معرفی می شوند. در بخش تحلیل، آثار معماران منتخب با رويکرد تکنولوژی پيشرفته از جمله توجه به سازه، تأسيسات، مواد و مصالح مصرفی و ساير مسا ئل تکنولوژيک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش نتيجه گيری ضمن مقايسه ی جايگاه تکنولوژی در آثار معماری شان، به مهمترين ويژگی های تکنولوژيک آثار منتخب اشاره خواهد شد.

- این مقاله برای فصلنامه آبادی ویژه ی معماری معاصر ایران تهیه شده است.

 

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
رها

عرض سلام...جناب فکر مي کنم منو از قلم انداختين...يادتون رفته به من لينک بدين! البته من هيچ ربطی به معماری ندارم معمار هم نيستم اما معمارها رو دوست دارم.

ايمان رئيسی

رها ی محترم، من شما رو از قلم ننداختم، سيستم آمارگيری پرشين بلاگ نام وبلگ شما رو ثبت نکرده است. من هم نتايج سيستم آمارگيری رو در وبلاگ گذاشته ام. ضمنا من لینک همه ی دوستان را نگذاشته ام. بزودی این کار را خواهم کرد. با آرزوی شادی و آزادی(رهايی).

ايمان رئيسی

نيما جان، در فکر تهيه ی يک مطلب هستم، اما شما که در جريان برنامه ی کاری من هستيد! با آقای هوشيار عزيز صحبتی در اين مورد داشته ام. شايد در شماره های آينده.