کتاب های مطالعه شده در سال 1390

 

 1. دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، جواد طباطبایی، نشر نگاه معاصر، بازخوانی
 2. مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی، جواد طباطبایی، نشر ستوده
 3. حکومت قانون در ایران، جواد طباطبایی، نشر ستوده
 4. دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، یورگن هابرماس، ترجمه جمال محمدی، نشر افکار
 5. سپهر عمومی، روایتی دیگر از سیاست، تحلیل اندیشه های آرنت و هابرماس، مسعود پدرام، نشر یادآوران
 6. دیکانستراکشن و پراگماتیسم، شانتال اوفه، ترجمه شیوا رویگریان، نشر گام نو
 7. هنر امر متعالی مبتذل، اسلاوی ژیژک، ترجمه مازیار اسلامی، نشر نی
 8. سینما به روایت اسلاوی ژیژک، ترجمه سعید نوری، نشر روزبهان
 9. پیوند های پنهان، فریتوف کاپرا، ترجمه محمد حریر اکبری، نشر نی
 10. سرمشق گمشده، ادگار مورن، ترجمه علی اسدی، نشر سروش
 11. اراده به دانستن، میشل فوکو، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، بازخوانی
 12. میشل فوکو: دانش و قدرت، محمد ضیمران، نشر هرمس، بازخوانی
 13. دفترچه خاطرات و فراموشی، محمد قائد، نشر طرح نو
 14. عصر اطلاعات: قدرت هویت، مانوئل کاستلز، ویراستار ارشد علی پایا، نشر طرح نو
 15. هنر هویت و سیاست بازنمایی؛ علیرضا صحاف زاده، نشر بیدگل
 16. روایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور، شهرام پرستش، نشر ثالث
 17. صادق هدایت و هراس از مرگ، محمد صنعتی، نشر مرکز، بازخوانی

 

 1. تار و پور هنوز، علی صارمی، نشر هنر معماری قرن
 2. باغی میان دو خیابان، کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور، پاریس

 3. معماری دوره پهلوی اول، مصطفی کیانی، نشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بازخوانی

 4. ساختار های جدید در محیط های تاریخی، بهرام قدیری، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
 5. خاطرات ممتحن الدوله میزرا مهدی خان شقاقی، به کوشش حسینقلی خانشقاقی، نشر فردوسی
 6. بیست بنا که هر معماری باید بشناسد، سیمون آنوین، ترجمه مسعود حبیبی، نشر پشوتن
 7. معماری معاصر ایران، امیر بانی مسعود، نشر هنر معماری قرن، بازخوانی بخش های پهلوی اول و دوم
 8. سیری در مبانی نظری معماری، غلامحسین معماریان، نشر سروش دانش، بازخوانی
 9. رم کولهاس، گفتگو با دانشجویان، ترجمه امیرحسین هاشمی، نشر افسون خیال
 10. The Diagrams of Architecture, Mark Garcia, wiley pub.
 11. The Making of a Building, Albena Yaneva,
 12. Flying Dutchman, Kari Jormakka, Birkhauser pub.

 

 

/ 0 نظر / 128 بازدید