پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

مقاله ی ارسال شده به اولين کنگره ی بين المللی طراحی شهری- اصفهان ۱۳۸۵

عنوان:   “تحليل الگوهاي رفتاري مردم در محله‌ي پايين محله قزوين”    ) با استفاده از رويكرد چيدمان فضا[1] (   پژوهشگران: ايمان رئيسي[2] ابوالفضل حبيبي[3] ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید