پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

مقاله ی نوشته شده جهت شماره ی 26-27 فصلنامه شارستان، ویژه ی نادر تهرانی

صفحه و سازه در پوسته های دو پروژۀ نادر تهرانی ایمان رئیسی*  کامران بهمنی** مقدمه معماری و تفکر در طول تاریخ به یکدیگر وابسته ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید