خلاقیت به شکل پشم و لگد!

این یادداشت در صفحه ی "باشگاه کتاب" هفته نامه ی چلچراغ منتشر شده است. از احمدرضا غنی و ملیکا افشار سپاسگزاری می نمایم.

خلاقیت به شکل پشم و لگد!

نوشته ی ملیکا افشار

"اگر اهل هنر و معماری باشی، این سردرگمی را حتما تجربه کرده ای؛ وارد کتاب فروشی می شوی و طبق معمول مردد میان انتخاب کتاب یا مجله معماری، نگاهی گذرا به هر یک می اندازی. از یک طرف هرچه باشد، اطلاعات مجله جدیدتر و خلاصه تر است و از طرف دیگر با خودت می گویی کتاب کامل تر از هر مجله ای به موضوعات پرداخته. پیشنهاد ما این بار مطمئنا برایتان چاره ساز خواهد بود. کتاب "پشم و لگد از همه نوع" مجموعه آثار ایمان رئیسی انتخاب را برایتان آسان کرده است. کافی است یک بار امتحان کنید!

کتاب "پشم و لگد از همه نوع" در واقع کتاب-مجله ای است پر از خلاقیت و تنوع. از طرح جلد کتاب بگیرید تا مقدمه و فهرست و حتی ترکیب بندی تک تک صفحات. متفاوت تر از هر کتابی که تاکنون با آن آشنا شده اید.

داستان 10 سال تجربه و فعالیت معماری که در هر بخش به یک شکل متفاوت روایت می شود. گاه تنها با یک جمله، گاه با یک عکس و کاه با ترکیب همه ی اینها با همدیگر. شیوه ی متفاوت روایت در کنار تنوع و تکثر مطالب مجموعه جذابی را شکل داده که دنیایی از ایده ها و اطلاعات را به مخاطب عرضه می کند. نثر کتاب ساده و روان است، به شکلی که مخاطب معمار نیازش به مطالب تخصصی برطرف می شود و از طرف دیگر مخاطب غیر معمار نیز می تواند با کتاب ارتباط برقرار کند. ..."

ادامه در هفته نامه ی چلچراغ، شماره 496، شنبه 27 آبان 1391، ص. 44

/ 0 نظر / 100 بازدید