برنامه ترم جاری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشکده معماری دانشگاه آزاد قزوین می رسانم که برنامه ی ترم جاری اینجانب در روز های دوشنبه به شرح زیر می باشد:

ساعت ۸ تا ۱۰      معماری معاصر

ساعت ۱۰ تا ۱۳    روش تحقیق

ساعت ۱۳ تا ۱۴    استراحت

ساعت ۱۴ تا ۱۸    کرکسیون پایان نامه

/ 0 نظر / 15 بازدید