منطقه گرایی انتقادی: معماری مدرن و هویت فرهنگی

این مقاله در شماره ی آینده ی فصلنامه ی معماری و فرهنگ به چاپ می رسد.

 

منطقه گرایی انتقادی: معماری مدرن و هویت فرهنگی نوشته ی  کنت فرامپتونترجمه ی  ایمان رئیسی 

پدیده ی جهانی سازی، در حالی که برای بشر نوعی پیشرفتمحسوب می شود، همزمان باعث ایجاد اختلال نامحسوسی هم شده است، نه تنها در زمینه ی فرهنگهای قدیمی، که نباید اشتباه جبران ناپذیری در مورد آنها صورت گیرد، بلکه در زمینه ی آنچه که هسته خلاق تمدنها و فرهنگهای بزرگ محسوب می شود؛ هسته ای که برمبنای آن زندگی را  تفسیر می کنیم و همان چیزی است که من از آن به عنوان پیشرفت اخلاقی و اسطورهای بشر یاد می کنم.

 

تضاد و دوگانگی هم از همین زمینه ها سر چشمه می گیرد. ما این احساس را داریم که این تمدن جهانی، در آن واحد می تواند نوعی تضعیف تدریجی یا کاهش توان عمومی به قیمت منابع فرهنگی- که تمدنهای بزرگ گذشته را ساخته اند- ایجادکند. چنین خطری میان سایر تاثیرات ایجاد شده هم عنوان شده،که قبل از مشاهده تمدن متوسطی، که مشابه آن چیزی است که من از آن به عنوان فرهنگ اولیه یاد می کنم، اشاعه یافته است. در هر گوشه از دنیا می توان به چنین چیزهایی پی برد.و در زمانی مشابه- از طریق تبلیغات-به بسیاری از چیزهای مشابه دیگر دست یافت.

 

به نظر می رسد که اگر بشر به یک فرهنگ اولیه ی مصرف کننده دست یابد ، آن وقت می تواند در سطح زیر فرهنگی توقف نماید. سپس با مشکل اساسی مواجه می شوند که منشا گرفته از توسعه نیافتگی است. آیا به منظور هموار کردن مسیر مدرنیزاسیون ، لازم است که فرهنگ قدیمی یک ملت را نادیده بگیریم؟...

 

/ 0 نظر / 144 بازدید