نقد معماری ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی

  هرمی با قاعده دیروز[1] نقد معماری ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی   ایمان رئیسی[2]   «متوسط زمان اجرای یک پروژه عمرانی در ایران حدود8/12 سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 680 بازدید

نقد معماری ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران

  کتابخانه بی‌نشان ملی1 نقد معماری ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران   ایمان رئیسی2   ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران واقع در تپه‌های عباس آباد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 319 بازدید
اسفند 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
مهر 92
2 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
7 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
13 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
21 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
10 پست
اسفند 86
15 پست
بهمن 86
13 پست
دی 86
13 پست
آذر 86
13 پست
آبان 86
23 پست
مهر 86
19 پست
شهریور 86
21 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
9 پست
خرداد 86
15 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
12 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
9 پست
دی 84
7 پست
شهریور 84
2 پست