مسعود حبیبی!

مسعود از دوستان بسیار خوب من است که در ترم های گذشته هم در آتلیه طرح معماری چهار و پنج آزاد قزوین با هم همکاری داشته و داریم. او یکی از انسان های شریف این روزگار است که در یکرنگی کم نظیر است. در این سالها علاوه بر همکاری با هم در زمینه ی کتاب مجموعه جلسات نقد معماری و کتاب پیتر کوک، کتابی را هم در مورد مینیمالیسم در هنر ویراستاری نموده که سال قبل منتشر شد و امسال هم کتاب جدیدی را ترجمه کرده است که در نمایشگاه کتاب تهران ارائه خواهد شد. در این کتاب بیست اثر شاخص معماری قرن بیستم مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند.

عنوان کتاب: بیست بنا که هر معماری باید بشناسد

نوشته ی سیمون آنوین

ترجمه ی مسعود حبیبی و حسین محمدرسولی

ناشر: پشوتن

/ 0 نظر / 93 بازدید