# برنامه_ی_سمینارها

سمینار تخصصی نقد معماری معاصر ایران

نقدِمعماریِ‌معاصرِ‌ایران جلسه‌ی یک: دیباچه‌ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران با استفاده از نظرات دکتر جواد طباطبایی  I  جلسه‌ی دو: میرزا مهدی‌خان شقاقی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید